Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji
Dotacje z Unii Europejskiej

Jesteśmy stworzoną przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców, niezależną, apolityczną Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB), działającą na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski oraz upowszechniania nowoczesnej i odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

 

Aktualności

Nabór wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne

1 lutego 2016
Fundacja Kapitał Dla Innowacji bierze obecnie udział w naborze wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne. Nabór organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju.

Nabór wniosków do Poddziałania 2.3.1 - Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

18 stycznia 2016
Od 18 stycznia do 18 marca 2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 - Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Uruchomienie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich

18 grudnia 2015
Uruchomiona została już Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnyego Województwa Małopolskiego będą zobowiązani do publikacji zamówień w ww. Bazie od 1 stycznia 2016 r.

Polska Wschodnia - Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - spotkania informacyjne

23 listopada 2015
W dniach 24, 25 i 30 listopada 2015 r. oraz 1, 2 grudnia 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie transmitować on-line spotkania informacyjne nt. Działania 1.4 Wzór na konkurencję

Uruchomienie Rejestru Usług Rozwojowych

9 listopada 2015
9 listopada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła rejestrację podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR)
Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje